Vi är ett vårdbolag som rekryterar och bemannar vården i Sverige

Vårdkuriren

Tillsammans med våra uppdragsgivare och medarbetare, bidrar vi till en bättre och mera patientsäker vård och omsorg, genom att snabbt och smidigt koppla samman vårdgivare med kvalificerad personal. Vi har motiverade medarbetare som gör sitt allra bästa för att tillfredsställa våra konsulter såväl som vårdenheternas behov. Vi strävar varje dag efter att hjälpa vårdenheter med arbetskraft och för att skapa arbete på ett smidigt och kreativt sätt. Utmärkande för Vårdkurirens arbete är ett serviceinriktat och snabbt bemötande, att kund- och patientnöjdhet alltid kommer först. Vårt team vet vad service är och vi gör vårt absolut bästa för att göra alla som är i kontakt med oss nöjda. Då är vi nöjda.

Vårdkurirens förståelse

Genom att driva vår egen vårdmottagning har vi en djup förståelse för vårdbranschen, samt för både vårdgivare och våra läkare och sjuksköterskors behov. Idag är vi en etablerad aktör och partner som förmedlat över 6000 tjänster inom såväl offentlig som privat sektor. Vi expanderar och försöker utveckla nya och innovativa sätt att förbättra och driva vården framåt. Vi tar hand om dig som tar hand om alla andra och ser fram emot att arbeta med dig!

För en bättre vård.