Den lilla tråden genom hela vården

Vårdkuriren är verksam inom vård, omsorg, hälso- och sjukvård där vi dels har drivit vår egna mottagning, men också arbetar som ett rekryterings och bemanningsföretag för andra vårdgivare.

Vårdkuriren hjälper dig att hitta rätt

Tillsammans med våra uppdragsgivare och medarbetare vill vi på Vårdkuriren bidra till en bättre och mera patientsäker vård, genom att snabbt och smidigt koppla samman vårdgivare med kvalificerad personal. Idag är vi en etablerad aktör och partner som förmedlat över 6000 tjänster inom såväl offentlig som privat sektor. Vi fortsätter att expandera och växer för varje dag som går.

Av erfarenhet och med förståelse

Att själva vara verksamma inom vårdsektorn och driva vår egen mottagning har gett oss en större förståelse för de utmaningar som vårdgivare ställs inför, men också insikter kring vad de läkare och sjuksköterskor som jobbar för eller via oss verkligen uppskattar och motiveras av. Vi vet vad som krävs utav oss för att de vi arbetar med ska vara nöjda.

För att bli bättre tillsammans

I kombination med vår höga ambition att verkligen ta hand om patienter, personal och partners på bästa sätt har vi hittat en modell som gynnar alla parter och som i slutändan bidrar till både mer tillgänglig och säkrare vård. På Vårdkurirens sätt.

Arbetet på Vårdkuriren

Utmärkande för Vårdkurirens arbete är ett serviceinriktat och snabbt bemötande, att kund- och patientnöjdhet alltid kommer först samt en djup förståelse för vårdbranschen.