Den lila tråden genom hela vården

Vårdkuriren är verksam inom vård, omsorg, hälso- och sjukvård där vi dels driver vår egen mottagning, men också arbetar som ett rekryterings och bemanningsföretag för andra vårdgivare.

Vi hjälper dig att hitta rätt

Tillsammans med våra uppdragsgivare och medarbetare vill vi bidra till en bättre och mera patientsäker vård, genom att snabbt och smidigt koppla samman vårdgivare med kvalificerad personal. Idag är vi en etablerad aktör och partner som förmedlat över 5000 tjänster inom såväl offentlig som privat sektor.

Av erfarenhet och med förståelse

Att själva vara verksamma inom vårdsektorn och driva vår egen mottagning har gett oss en större förståelse för de utmaningar som vårdgivare ställs inför, men också insikter kring vad de läkare och sjuksköterskor som jobbar för eller via oss verkligen uppskattar och motiveras av.

För att bli bättre tillsammans

I kombination med vår höga ambition att verkligen ta hand om patienter, personal och partners på bästa sätt har vi hittat en modell som gynnar alla parter och som i slutändan bidrar till både mera tillgänglig och säkrare vård.

Utmärkande för Vårdkurirens arbete är ett serviceinriktat och snabbt bemötande, att kund- och patientnöjdhet alltid kommer först samt en djup förståelse för vårdbranschen.

Kontaktpersoner

Profilbild
Stefan Köhler stefan@vardkuriren.se
Profilbild
Carl-Johan Clemedtson carl-johan@vardkuriren.se
Profilbild
Nadia Dridi nadia@vardkuriren.se
Profilbild
Victoria Machrekri HR & Kommunikationschef victoria@vardkuriren.se
Profilbild
Mikaela Gedda mikaela@vardkuriren.se
Profilbild
Brita Wiklander brita@vardkuriren.se
Profilbild
Robin Sinclair robin@vardkuriren.se
Profilbild
Jonatan Höjer jonatan@vardkuriren.se
Profilbild
Diako Alizadeh diako@vardkuriren.se
Profilbild
Malin Friis malin@vardkuriren.se
Profilbild
Adam Khodr adam@vardkuriren.se
Profilbild
Mattias Eriksson mattias@vardkuriren.se
Profilbild
Alan Mohtadi alan@vardkuriren.se
Profilbild
Maria Demir maria@vardkuriren.se
Profilbild
Nadja Dzebo Sandberg nadja.ds@vardkuriren.se