RESEINTYG PCR / COVID 19 - TEST

Vårdkuriren utför provtagning och aktuella tester
 

På grund av rådande omständigheter, med corona-smitta och covid-19-infektion, kräver flertalet länder ett reseintyg med negativt PCR-test vid inresa, samtidigt som äldreboenden i Sverige endast tar emot besökare med giltigt bevis om antikroppar.
 

Vårdkuriren erbjuder såväl PCR- som antikroppstest. Du kan testa dig om du vill ha intyg på att du är frisk, tror att du haft covid-19 och/eller undrar om du har antikroppar mot corona (SARS-CoV-2). Testerna uppfyller Folkhälsomyndighetens säkerhetskrav och analyseras på ett av Sveriges främsta laboratorium, inom området, med adekvat kompetens och kapacitet att upprätthålla tillförlitliga provsvar. 
 

Ett PCR- eller antikroppstest tar cirka 10 minuter. Resultatet från laboratoriet erhålles vanligtvis inom 48h.
 

Vårdkuriren erbjuder provtagning i centrala Stockholm på Östermalm och Södermalm.

Är ni ett företag och behöver testa flera personer? 
Maila oss här

Vi har högt tryck på vår support för tillfället och hänvisar just nu alla ärenden till mottagning@vardkuriren.se. 

Vi svarar så snabbt vi kan!

OBS - vi tar bara emot förbokade tider och inga drop-in.

 

Due to prevailing circumstances, with corona infection and covid-19 infection, a number of countries require a negative PCR test upon entry, while nursing homes in Sweden only receive visitors with valid evidence of antibodies.

 

Vårdkuriren offers both PCR and antibody tests. You can get tested if you want a certificate that you are healthy, think you have had covid-19 and / or wonder if you have antibodies to corona (SARS-CoV-2). The tests meet the Swedish Public Health Agency's safety requirements and are analyzed at one of Sweden's top laboratories in the field, with adequate competence and capacity to maintain reliable test results.

 

A PCR or antibody test takes about 10 minutes. The result from the laboratory is obtained within 48 hours.

 

Vårdkuriren offers testing in central Stockholm at the locations Östermalm and Södermalm.

Image by National Cancer Institute

Tidsbokning

 

08-721 64 00

info@vardkuriren.se

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn